• Commissies

  Technische Commissie TC:
  tc@zac-basketbal.nl
  Rineke van der Meer, Lodewijk Witteveen

  Aanstellen en begeleiden van trainers en coaches, trainingslocaties en -tijden, samenstelling teams en technische beleid

  Scheidsrechters Commissie SC:
  Jan Noordzij 
  sc@zac-basketbal.nl
  Wedstrijdregelement, scheidsrechterszaken en -opleidingen

  Communicatie:
  Jappie van der Schaaf

  communicatie@zac-basketbal.nl
  Web-site, social media, nieuwsbrieven etc

  VERTROUWENSPERSOON
  De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging voor allerlei vormen van ongewenst gedrag: zoals geweld, verbale agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon voor ZAC is Marianne van der Sluis. Ze is te bereiken via marianne@fitmind.nl of 06-55 88 00 88.