• Bestuur

  Voorzitter:
  Tonok Bwefar
  voorzitter@zac-basketbal.nl
  06-27028131
  Contacten Bond en Rayon, sponsoring, huishoudelijk regelement, statuten en zaalruimte

  Penningmeester:
  Willy Broek
  penningmeester@zac-basketbal.nl
  038-4210762
  Contributie, boetes, vergoedingen, schuldvrijverklaring (benodigd wanneer je bij een andere club gaat spelen)

  Secretaris en technische zaken:
  Romke Zijlstra
  secretaris@zac-basketbal.nl
  06-25096866
  Verslaglegging vereniging, Technische Commissie (Trainer / Coach / Team aan- en samenstellingen)

  Ledenadministratie:
  Jack Borst
  ledenadministratie@zac-basketbal.nl
  085-3012131
  Lidmaatschap, proef-trainingen, wijzigingen contactgegevens, website, Sportlink.

  Wedstrijdsecretariaat:
  Marjolijn den Hollander
  wedstrijdsecretariaat@zac-basketbal.nl
  06-24174844
  Wedstrijdplanningen, fluit- en tafelschema, tafelcursus

  Algemeen lid:
  Rik Rosendal
  rjjrosendal@hotmail.com
  038-4525349 (na 15.00u)
  Materialen en toernooien (mini- en peanut en vakantie clinics)

 • Commissies

  Technische Commissie TC:
  tc@zac-basketbal.nl
  Romke Zijlstra, Rineke van der Meer, Lodewijk Witteveen

  Aanstellen en begeleiden van trainers en coaches, trainingslocaties en -tijden, samenstelling teams en technische beleid

  Scheidsrechters Commissie SC:
  Jan Noordzij 
  sc@zac-basketbal.nl
  Wedstrijdregelement, scheidsrechterszaken en -opleidingen

  Communicatie:
  Jappie van der Schaaf

  communicatie@zac-basketbal.nl
  Web-site, social media, nieuwsbrieven etc

  VERTROUWENSPERSOON
  De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging voor allerlei vormen van ongewenst gedrag: zoals geweld, verbale agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon voor ZAC is Marianne van der Sluis. Ze is te bereiken via marianne@fitmind.nl of 06-55 88 00 88.